Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > CT31-CT41

CompuTrac CT31-CT41

Αναβαθμισμένες Λειτουργίες


Ενεργοποίηση συμβάντος:

Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος, όσον αφορά ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κινητήρα, ταχύτητα & προσανατολισμό οχήματος, απόσταση που διανύθηκε,
στάσεις που πραγματοποιήθηκαν (θέση και διάρκεια), περιοχές κίνησης, κατάσταση του GPS, κατάσταση κεραίας & επικοινωνιών, άνοιγμα πόρτας, θερμοκρασία καμπίνας προϊόντων και
άλλους εξωτερικούς αισθητήρες.

Κανόνες Ενεργειών:

Προγραμματιζόμενοι κανόνες ενεργειών, οι οποίοι ενεργοποιούνται μετά από κάποιο συνδυασμό γεγονότων. Μετά την ενεργοποίηση η μονάδα μπορεί να εκτελέσει συνδυασμό αποστολής SMS, αποστολής πληροφοριών μέσω δικτύου IP, εγγραφής σε ημερολόγιο συμβάντων, επαναρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος.

Αναφορές:
Υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές για δρομολόγια οχημάτων, συμβάντα δρομολογίου, στάσεις, οδόμετρο, παραβίαση ορίου ταχύτητας, επισκεψιμότητα σημείων ενδιαφέροντος, κατάσταση του module επικοινωνίας, κατάσταση δικτύου, κατάσταση ψηφιακής εισόδου κλπ

Μηνύματα που υποστηρίζονται:
Συμβάν, Operator, Geo-Zone. Επιλεκτική ανάκτηση ημερολογίου ανά ημερομηνία και ώρα, καθώς και αναγνώριση μηνυμάτων. Ανάκτηση ημερολογίου τελευταίου σημείου ελέγχου.

Ασφάλεια:
Προστασία με κωδικό, για τη ρύθμιση της μονάδας.

Είσοδοι / Έξοδοι:
4 ψηφιακές είσοδοι, 3 ψηφιακές έξοδοι.

∆ιαχείριση Ενέργειας:
Προγραμματιζόμενη κατάσταση ύπνου και αφύπνισης.
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Γεωγραφικές Ζώνες:
∆υνατότητα προσδιορισμού κυκλικών, ορθογώνιων ή πολυγωνικών επιτρεπτών ή απαγορευμένων γεωγραφικών ζωνών κίνησης.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2020 COMPUCON S.A. All rights reserved.