Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2015


Η εταιρία, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της εταιρίας φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, και εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη χρήση Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2023 COMPUCON S.A. All rights reserved.