Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο


H εταιρία γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 30.06.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η συγκρότησή του σε σώμα πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και έχει ως ακολούθως: 1. Βασίλειος Θωμαΐδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 2. Άννα Θωμαΐδου, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 3. Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 4. Ελένη Γεωργιτσέλη, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2018 COMPUCON S.A. All rights reserved.