Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Compucon Παγκοσμίως

Compucon Worldwide

For USA go to: www.compuconusa.com
In 1999 COMPUCON USA L.L.C. is established in Greensboro, NC, with the mission to become a basis for promoting COMPUCON's product and services in United States, Canada and Mexico. In 2002 COMPUCON S.A. acquires 100% of COMPUCON U.S.A. shares.

In 2002 COMPUCON S.A. establishes COMPITE-nt S.A.in collaboration with ITE (Institute of Research and Technology of Crete). The company is located in Lakoma, Halkidiki, Greece and produces laser machines for cutting and engraving. Today COMPUCON S.A. holds 87.94% of the company's shares. www.compite.gr

For Japan go to: www.compucon.jp
In 2005 COMPUCON S.A. establishes COMPUCON JAPAN S.A. aiming at promoting its presence in the Japanese market. COMPUCON S.A. holds 100% of its subsidiary's capital.


Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2023 COMPUCON S.A. All rights reserved.